Parterapi på Dansk ved Hanne-Berit Hahnemann

 
Mit navn er Hanne-Berit Hahnemann, og du kan læse mere om mig på nogle af de andre sider. Til parterapi bruger jeg et system der hedder “The Gottman System” fra Gottman instituttet i Seattle, USA. Systemet er grundigt forsket og indeholder hjælpsomme strategier og øvelser. Gottman metoden hjælper med at: 
  • Identificere negative adfærds og kommunikationsmønstre som kommer i vejen for jeres parforhold og venskab
  • Holde op med at bebrejde hinanden så i kan arbejde igennem problemerne uden magtkampene
  • Afvæbne modstridende kommunikation
  • Øge intimitet, respekt og kærlighed
  • Genkende skadelige cykliske mønstre
  • Håndtere de daglige stressfaktorer der kommer i vejen for romantik og intimitet
  • Reparere jeres forhold efter tillidsbrud
Udover det arbejde vi laver sammen, får I også “lektier” med hjem, så I kan fortsætte med at fokusere på det vi laver i terapien. 
 
Kommunikation
 
Den største grund til at par søger parterapi, er kommunikations vanskeligheder. For at et forhold skal fungere godt, skal vi være i stand til at tale med hinanden på en sund og effektiv måde. Selv om alle par skændes, er det faktisk ikke så meget konflikterne der indikerer et dårligt forhold, men i stedet måden hvorpå argumenterne er kommunikeret. De 4 store kommunikations “fælder” er:
1. Forsvarsreaktion
2. Kritik
3. Foragt
4. “Stonewalling”
 
De fleste par har nogle af disse, men sunde forhold benytter sig ikke af dem nær så tit og gør mere for at reparere dem når de kommer frem. Når vi kritiserer, foragter, forsvarer os, og holder op med at kommunikere, skaber vi ikke et sundt sted hvor vi kan diskutere problemer, og derfor kan vi så ikke blive hørt eller lyttet til. I vores sessioner, vil jeg hjælpe jer med at se hvordan de usunde mønstrer har slidt på jeres forhold, og hjælpe jer med at implementere mere effektive og sunde måder at tale med hinanden.
 
Konflikter
 
Mange par antager at konflikter er dårlige og burde undgås, hvilket faktisk ikke er sandt; det er en helt naturlig, og uundgåelig del af et forhold at have uenigheder. Tværtimod kan man komme tættere på hinanden efter konflikter, så længe man kommunikerer på en respektfuld og sund maner. Vi ved dog, at det ikke altid er muligt, eller vigtigt, at løse alle problemer. John Gottman fandt ud af at selve problemløsningerne er meget mindre vigtige, end den måde de bliver kommunikeret på, og at kun 69% af konflikterne bliver helt løst.  I vil derfor lære at skelne mellem løselige problemer, og uløselige problemer. Uløselige problemer ofte kommer fra forskelle i personligheder, værdier eller livstils-behov. Disse typer problemer kan resultere i “diskussions-loops” som aldrig får en ende, men som kan lave rigtig meget skade i forholdet. De par som ikke kan styre den type problemer, ender tit med at gå fra hinanden, kun for at ende i et andet forhold som har sine egne uløselige problemer, da alle par har dem. Når I kan identificere dem og diskutere dem på en bedre måde, får i færre unødvendige konflikter.
Løselige problemer, på den anden side, er tit ting som børneopdragelse, huspligter, osv. Og her kan man tit blive enige om en løsning som kan blive implementeret. Nøglen til at styre dem og undgå skænderier, er at gå en stor bue udenom de 4 kommunikations fælder.